Membership

Membership

 • National Biodiversity Coordination Board of Turkey
 • European Federation of National Engineering Associations – FEANI
 • Union of European Foresters
 • Council of European Foresters

International Collaboration

 • FAO
 • UNDP
 • Forest Europe
 • UNECE/FAO
 • UNFF
 • World Forestry Congress
 • European Commission
 • Council of Europe
 • IU CN
 • UNCCD

Memorandum of Understanding between NGOs

 • OMO signed cooperation agreements with several NGOs

ALBAFOREST CENTER Albania

Arnavutluk Ormancılık Araştırmaları Merkezi

Forestry Association of Federation of Bosnia Herzegovina

Bosna Hersek Federasyonu Orman Mühendisleri ve Teknikerleri Derneği

Natural Wealth and Ecology Workers Trade Union – Azerbaijan

Azerbaycan Tabi Kaynaklar ve Ekoloji İşçileri Derneği

Beekepers Union of Sarajevo

Saraybosna Arıcılar Birliği

The International Association for Mediterranean Forests

Uluslararası Akdeniz Ormanları Birliği AIFM

The Association of Hunting Organizations in Bosnia and Herzegovina

Bosna Hersek Avcı Organizasyonları Birliği

The Independent Trade Union of Forestry, Wood Processing and Paper of Bosnia and Herzegovina

Bosna Hersek Federasyonu Bağımsız Ormancılık Ahşap İşleme ve Kâğıt Sendikası

Kyrgyz Association of Forest and Land Users

Kırgızistan Orman ve Arazi Kullanıcıları Derneği

EFDSZ Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Macaristan Ormancılık ve Ağaç Endüstrisi Çalışanları Sendikası

SILVA Trade Union Federation

Romanya Ormancılık Sendikaları Federasyonu

The Forest Progress Society

Romanya Orman Mühendisleri Derneği

ORFAMDER – Association of Forestry Faculties

Türkiye Orman Fakülteliler Derneği

ÖZ ORMAN İŞ – Trade Union of Forest

Orman İşçileri Sendikası

Union of Agriculture – Forest Workers Union

Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası